Spoedgeval

Een spoedgeval is een situatie die dringend behandeling vereist. Er zijn spoedgevallen te onderscheiden die per direct behandeld moeten worden omdat het leven in gevaar is en er zijn spoedgevallen die weliswaar dringend behandeld moeten worden maar waarbij niet directe haast is geboden.

Bij verdenking van een spoedgeval, dient u direct in telefonisch contact te treden met een dierenarts!

In onderstaand overzicht is geprobeerd weer te geven wat als een spoedgeval aangemerkt dient te worden en welke behandeling is vereist. Dit stelt de eigenaar / verzorger in staat om de juiste behandeling in te (laten)stellen.

Aangereden - Barensnood - Blijvende erectie reu - Bloeding - Bloed bij de ontlasting - Botbreuk/dislocatie - Darmstasis bij het konijn - Epileptiforme aanval - Gebroken kies/tand - Hoektand uitgebroken - Maagkanteling - Nuttigen van vreemde voorwerpen - Oogletsel - Oververhitting - Urinewegobstructie (verstopte plasbuis) - Vergiftiging - Verwonding - Vreemd voorwerp klem in de bek - Wespensteek

Aangereden

Symptomen: variëren van hele duidelijke verwondingen tot niet zichtbare (inwendige) verwondingen

Behandeling: direct nader onderzoek is gewenst

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts en laten nakijken door de dierenarts! Stop een eventuele bloeding. Dier rustig houden! Eventueel op plank vervoeren bij verdenking van rugletsel. De dierenarts kan u telefonisch advies geven voor of tijdens uw rit naar de dierenartsenpraktijk.

Barensnood

Symptomen: na de ontsluitingsfase wil de bevalling niet op gang komen, bevalling lijkt te stokken ondanks persen van de teef, tussenpuptijd wordt te lang

Behandeling: meestal is een keizersnede noodzakelijk, soms kan medicamenteus behandeld worden

Eerste advies: overleg met de dierenarts, teef rust gunnen en laten liggen

↑ Terug naar boven

Blijvende erectie reu

Symptomen: langdurige en blijvende erectie vaak door een te strakke voorhuid

Behandeling: door de dierenarts

Eerste advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

↑ Terug naar boven

Bloeding

Symptomen: bloedverlies, pulserend betekent slagaderlijke bloeding

Behandeling: drukverband, eventueel nieuw verband over het oude heen leggen

Eerste advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

↑ Terug naar boven

Bloed bij de ontlasting

Symptomen: zeer zwarte ontlasting (verteerd bloed) of vers bloed als stolsels bij ontlasting

Behandeling: nader onderzoek is gewenst

Eerste advies: contact opnemen met de dierenarts, maar het is geen spoedgeval

↑ Terug naar boven

Botbreuk/dislocatie

Symptomen: vreemde hoek in ledemaat, afwijkende houding, eventueel botdelen zichtbaar

Behandeling: een open breuk bedekken met schoon verband of doek

Eerste advies: direct overleg met de dierenarts, nader onderzoek op korte termijn is gewenst omdat sommige breuken binnen acht uur hersteld moeten worden voor de beste prognose

↑ Terug naar boven

Darmstasis bij het konijn

Symptomen: algemeen onbehagen, niet willen eten, stoppen met keutelen

Behandeling: medicinaal, eventueel infuus

Eerste advies: absoluut spoedgeval, direct de dierenarts raadplegen

↑ Terug naar boven

Epileptiforme aanval

Symptomen: mogelijk omvallen, krampen, speekselen, niet aanspreekbaar, urine laten vloeien

Behandeling: afhankelijk duur en ernst aanval(len)

Eerste advies: overleg met dierenartsen, later nader onderzoek gewenst

↑ Terug naar boven

Gebroken kies / tand

Symptomen: stomp bloedt centraal

Behandeling: op korte termijn gewenst

Eerste advies: contact opnemen met de dierenarts

↑ Terug naar boven

Hoektand uitgebroken

Symptomen: Hoektand steekt uit naar opzij, meestal na gevecht of trauma. Tandvlees kan behoorlijk bloeden.

Behandeling: röntgenonderzoek en het terugplaatsen van de uitgebroken hoektand waarna deze gefixeerd wordt met chirurgisch staaldraad.

Eerste advies: Snelle behandeling vergroot de kans van levend blijven van de hoektand. Bloedverlies lijkt vaak ernstiger door speekselvloed, dieren die bloed inslikken kunnen gaan braken wat er eng uit kan zien.

↑ Terug naar boven

Maagkanteling

Symptomen: heftig braken zonder dat maaginhoud wordt geproduceerd, verlies van kwijl uit de bek, mogelijk verdikking linkerzijde

Behandeling: per direct!

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts!

↑ Terug naar boven

Nuttigen van vreemde voorwerpen

Symptomen: Het dier kan gaan braken, verminderde eetlust tonen, geen ontlasting hebben, in het meest ongunstige geval kan het voorwerp het dier perforeren wat dramatische gevolgen kan hebben. Er hoeven zich echter geen symptomen voor te doen.

Behandeling: Afhankelijk van het voorwerp, de tijd tussen opeten en de melding bij de dierenarts en de klachten.

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts!

↑ Terug naar boven

Oogletsel

Symptomen: oogbol uit de kas, vreemd voorwerp in oog, acute zwelling oog

Behandeling: oogbol eventueel vochtig houden met lauw water of sla / zonnebloemolie

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts! Niet het vreemde voorwerp (splinter, doorn etc.) uit de oogbol trekken

↑ Terug naar boven

Oververhitting

Symptomen: hijgen, lusteloos, flauwtes, shock

Behandeling: het dier laten afkoelen (niet te snel), vocht toedienen, observatie, langdurige oververhitting kan schade toebrengen aan organen

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts! En eerste hulp bieden: uit de zon halen, koelte toedienen door middel van (niet ijskoud) water en temperatuur opnemen

↑ Terug naar boven

Urinewegobstructie (verstopte plasbuis)

Symptomen: niet kunnen plassen, klaaglijk miauwen (op de bak), sloom, meestal katers

Behandeling: zo gauw mogelijk, plasbuis moet vrijgemaakt worden

Eerste advies: druk op buik voorkomen, direct contact opnemen met dierenarts!

↑ Terug naar boven

Vergiftiging

Symptomen: speekselen, braken, krampen, diarree, stuipen, coma

Behandeling: is geheel afhankelijk van de oorzaak

Eerste advies: direct contact opnemen met de dierenarts! Eventueel verpakking van gif of oorzaak van de vergiftiging (plant, medicijnen, chocolade) meenemen

↑ Terug naar boven

Verwonding

Symptomen: opening in de huid of andere beschermende structuur

Behandeling: bij een openstaande wond is hechten en wondtoilet op korte termijn noodzakelijk, liefst binnen enkele uren

Eerste advies: eventueel de wond bedekken met een schoon verband of doek, overleg met de dierenarts is op korte termijn gewenst

↑ Terug naar boven

Vreemd voorwerp klem in de bek

Symptomen: kwijlen, likken, slikken, schudden met de kop, klauwen met de poot naar de bek

Behandeling: verwijderen van het voorwerp, wellicht onder sedatie

Eerste advies: dier rustig houdendirect telefonisch contact opnemen met uw dierenarts

↑ Terug naar boven

Wespensteek

Symptomen: zwellingen, meestal aan de kop, jeuk, roodheid, benauwd, vaak  jonge onervaren dieren

Behandeling: bij zwelling aan de kop of in de bek, of bij een klein dier: zo gauw mogelijk

Eerste advies: eventueel koelen met nat, koud doekje, overleg met uw dierenarts is gewenst

↑ Terug naar boven

Contactinformatie praktijk

Dierenkliniek Korte Akkeren

Terug
 • Ma
  08.00 - 20.00 uur
 • Di
  08.00 - 20.00 uur
 • Wo
  08.00 - 20.00 uur
 • Do
  08.00 - 20.00 uur
 • Vrij
  08.00 - 17.00 uur
 • Za
  Gesloten
 • Zo
  Gesloten
Terug

Vind ons hier:

Emmastraat 29 2802 LA Gouda Wij werken op afspraak Wij zijn vanaf 8 uur telefonisch bereikbaar
ontvang een routebeschrijving via Google Maps